شرمنده ساعت چند

دختر و تو ، "شرمنده ساعت چند" اول                          ساعت حدودا چار با لبخند اول

آدرس ، شماره ، قاصدک ،یک تکه کاغذ              چشمک ، همان کاری ترین ترفند اول

عاشق شدن در یک قرار زیر باران                             کلی رمانتیک شد نمای بند اول

مادر ، پدر ، بی دردسر ، یک زوج خوشبخت                فعلا مبارک باشد این پیوند اول

اما سه ماه بعد در کوران تقدیر                                هی رو به تلخی می گذارد قند اول

دکتر : ببین خانم تمام مشکل آقاست                                 باید بمانی در کف فرزند اول

تا کی بمانم در کف فرزند اول ؟                                    از چشم زن افتاد ارادتمند اول

از کار بر می گردی و یک کفش مشکوک            آقای خوشتیپی و سانسور ... ، گند اول

اجسادشان را می بری تا خارج از شهر                            اما پلیس و میله های بند اول

آقای قاضی حقشان این بود ! – ساکت                           حکم تو اعدام است تا مانند اول

ساعت حدودا چار باشد ، پای یک دار                 لعنت بر این "شرمنده ساعت چند" اول

/ 0 نظر / 10 بازدید