اشتباه کوچک

ایرج میرزا

گویند مرا چو زاد مادر پـسـتـان به دهان گرفتن آموخت

شب ها بر ِ گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموخت

دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم الـفـاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لـب مـن بـر غـنچه ی گل شکفتن آموخت

پس هستی من ز هستی اوست تا هستم وهست دارمش دوستایرج میرزای قرن ۲۱

گوینــــــــد مرا چـــو زاد مـادر روی کاناپه، لمــــیدن آموخت

شب ها برِمـــاهــواره تا صبــح بنشست و کلیـپ دیدن آموخت

برچهـــره،سبوس وماست مالید تا شیوه ی خوشگلیـدن آموخت

بنــــمود «تتو» دوابروی خویش تا رســم کمان کشـیدن آموخت

هرمــــاه برفـــت نزد جـــــراح آیین ِ چروک چیـــــدن آموخت

دستـــــــــم بگـــرفت و ُبرد بازارهمـــــواره طلاخریدن آموخت

با دایــــــی وعمّه های جعــــلی پز دادن وقُمپُــــــزیدن آموخت

با قوم خودش ،همیــــــشه پیوند ازقوم شــــوهر،بریدن آموخت

آســــــوده نشست وبا اس ام اس جک های خفن،چتیدن آموخت

چون سوخت غذای ماشب وروز ازپیک،مدد رسیــــدن آموخت

پای تلفــــن دوساعت و نیــــــم گل گفتن وگل شنیـــدن آموخت

بابــــــام چــــو آمد از سرکـــار بیماری وقد خمیـــــدن آموخت

/ 41 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازی

 ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★اپم  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★اپم * ♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★ *   *  بدوبیا★   ★ ♡ *  ★      ☆اپم  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★اپم  *  ☆ ★  ♥  *  ★   ★ ★اپم * ♡  ☆      ★  ♥   ☆اپـــــم * ★  * ♥ ★

طلاناناسی

سلام عزیزم.اپم! بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا![منتظر]

مریمی

♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o

مریمی

همه طنز باید فقط مخصوص خانم ها باشه یکم از اقایون بذار چه خبره [ناراحت][عصبانی]

نازی

خوشحال شدم بم سرزدی

تندیس تنهایی

چه هراس انگيز است چراغي برافروختن در انجا که جز زشتي هيچ نيست. [گل][قلب][گل]

خانم گل

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود[نیشخند] این جمله را دیدم یاد یکی از حماقتهای خودم افتادم که شاید هیچ وقت جبران نشه [شرمنده] همه اش به خاطر اینکه فکر میکرم هیچکس به اندازه خودم ؛ شرایطم را درک نمیکنه