!!!!

مردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند

بعد مرگ همســـــــر خود ،خاک برسر می کنند!خاک گورش را به کیسه ،سوی منزل مـــیبرند!

دشت داغ سینــه ی خـــــود ، لاله پرور میکنندچون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــی شوند

خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــی ! تر میکنندروز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت میکنند

دیده را از خون دل ، دریای احمـــــر مــــیکنند !در میان گریه هاشان ، یک نظر !با قصدخیـــــر !!

بر رخ ناهیـد و مینـــــا و صنــــــوبر می کنند !بعدِ چنـــدی کز وفات جانگــــــداز ! او گذشـــت

بابت تسلیّت خــود ! فکـــر دیگـــــر مـــی کننددلبری چون قرص ماه وخوشگل وکم سن وسال

جانشیـــــن بی بدیل یار و همســــــر می کنندکــج نیندیشید !! فکــر همســــــر دیگر نیَند !

از برای بچه هاشان ، فکر مـــادر مـــی کنند !!


....................................

برای من سواله چرا خانم ها بعد فوت

همسرشون خیلی کمتر ازدواج میکنن ولی

 آقایون خیلی کم ازدواج نمیکنن یعنی خانوما با

وفا ترن؟ 

/ 25 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غزاله

چی میشد تو هم منو دوستم میداشتی نا زنین جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نا زنین[نیشخند][ماچ]

دخترک تنها

سلام پیشاپیش سال نو بر شما مبارک [لبخند] [گل][گل][گل]

محبوب

سلام اپـــــــم[گل][گل][گل]

امیر علی

دلت را بتکان، غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن....... دلت را بتکان،اشتباهایت تالاپی می افتد زمین،بذار همان جا بماند ، فقط از لابه لای اشتباهایت یک تجربه را بیرون بکش...قاب کن و بزن به دیوار دلت...... دلت را محکم تر اگر بتکانی،تمام کینه هایت هم می ریزد.... و تمام آن غم های بزرگ... و همه حسرت ها و آرزوهایت..... محکم تر از قبل بتکان تا این بار همه آن عشقهای بچه گربه ای! هم بیفتد..... حالا آرام تر، آرام تر بتکان تا خاطره هایت نیفتد......تلخ یا شیرین چه تفاوت می کند؟! خاطره،خاطره ست باید باشد باید بماند.... کافی ست؟!! نه هنوز دلت خاک دارد...یک تکان دیگر بس است.. تکاندی؟؟!! دلت را ببین! چقدر تمیز شد. دلت سبک شد! حالا این دل جای* او* ست ...دعوتش کن ، این دل مال* او* ست ... همه چیز ریخت از دلت همه چیز افتاد ... و حالا... وحالا تو ماندی و یک دل، یک دل و یک قاب تجربه،مشتی خاطره و یک* او*.سلام داداشی عیدت مبارک[لبخند]

امیر علی

دلت را بتکان، غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن....... دلت را بتکان،اشتباهایت تالاپی می افتد زمین،بذار همان جا بماند ، فقط از لابه لای اشتباهایت یک تجربه را بیرون بکش...قاب کن و بزن به دیوار دلت...... دلت را محکم تر اگر بتکانی،تمام کینه هایت هم می ریزد.... و تمام آن غم های بزرگ... و همه حسرت ها و آرزوهایت..... محکم تر از قبل بتکان تا این بار همه آن عشقهای بچه گربه ای! هم بیفتد..... حالا آرام تر، آرام تر بتکان تا خاطره هایت نیفتد......تلخ یا شیرین چه تفاوت می کند؟! خاطره،خاطره ست باید باشد باید بماند.... کافی ست؟!! نه هنوز دلت خاک دارد...یک تکان دیگر بس است.. تکاندی؟؟!! دلت را ببین! چقدر تمیز شد. دلت سبک شد! حالا این دل جای* او* ست ...دعوتش کن ، این دل مال* او* ست ... همه چیز ریخت از دلت همه چیز افتاد ... و حالا... وحالا تو ماندی و یک دل، یک دل و یک قاب تجربه،مشتی خاطره و یک* او*.سلام داداشم عیدت مبارک[لبخند]

فروغ

سلام.عیدتون مبارک.[گل][گل]من آپم[لبخند]

غزاله

باز هم شب شد و دل ، دلتنگ توست باز هم در گوش من آهنگ توست باز چشمت خواب از چشمم گرفت آرزوم آغوش تنگاتنگ توست خویش دانم حیله است این عشق تو لیک این دل عاشق نيرنگ توست این که از من می گریزی شایدا هم نشینی با غریبان ننگ توست خواستم خاموش کنم عشقت ولی دل پابند دل صد رنگ توست آخرش آتش زنم بر جان خویش مقصدم رحم دل چون سنگ توست ... [ماچ][قلب]

طاها

دادا سال نو شد توهم نو بشو ديگه [ماچ]

خانم گل

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را. [چشمک][گل]

تنهاترین

زلیلی شنیدم یاعلی گفت به مجنون هم رسیدم یاعلی گفت مگر این وادی دار الجنون است که هر دیوانه دیدم یاعلی گفت نسیمی غنچه ای را باز میکرد به گوش غنچه کم کم یاعلی گفت چمن باریزش باران رحمت دعایی کرد و او هم یاعلی گفت خمیر خاک آدم راسرشتند چو برمیخاست آدم یا علی گفت علی را ضربتی کاری نمیشد گمانم ابن ملجم یاعلی گفت مگر خیبر زجایش کنده میشد یقین آنجا علی هم یاعلی گفت...