داستانها وشعرهای عاشقانه
نويسندگان
لینک دوستان
» فاطمیه شد و باز هم غربت :: ۸ اسفند ۱۳٩٢
» دود شهر :: ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» در راهم!! :: ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» آفت!!! :: ۱ شهریور ۱۳٩۱
» و اما... :: ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» الهی!... :: ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» و اما... :: ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» مدیر با لیاقت جدید :: ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» تنهای تنها :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رفیق!! :: ۱۸ دی ۱۳٩٠
» !!! :: ٥ آبان ۱۳٩٠
» روش جدید!!! :: ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» ٦ مهر ۱۳٩٠ :: ٦ مهر ۱۳٩٠
» !!! :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» هنوز هم!!!! :: ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: ۳ شهریور ۱۳٩٠
» پشتکار :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» آشتی کنون :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» برگشتم :: ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» پست آخر :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خداحافظ غریب شهر مدینه خداحافظ علی :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» !!!! :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» اشتباه کوچک :: ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» میدونم کمکم میکنی خدا جون!!! :: ٦ فروردین ۱۳٩٠
» !!!! :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» وعده پادشاه!!! :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» لطیفه :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» تولدت مبارک داداش مجتبی :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» شیطان :: ٥ اسفند ۱۳۸٩
» تفاهم!!! :: ٢ اسفند ۱۳۸٩
» شاد باش!!! :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» ...........!!! :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» نگرش!!! :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» تولی و تبری :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» حس زیبا دیدن :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» نجات!!! :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» امان از حرف مردم :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» ...... :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» ....... :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» ...خنده!!! :: ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» پدر و مادر :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» غیر از او هیچکس تنهانیست :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» ..... :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» غریب مادر حسن :: ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» بیمار روانی :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» غریب الغربا :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» زنده باش :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» دردآوره که ... :: ٩ بهمن ۱۳۸٩
» بخت بیدار :: ۸ بهمن ۱۳۸٩
» اشعار :: ٧ بهمن ۱۳۸٩
» شهر عجیب :: ٧ بهمن ۱۳۸٩
» اشعار :: ٦ بهمن ۱۳۸٩
» دختر کوچولو :: ٦ بهمن ۱۳۸٩
» اشعار عشق :: ٥ بهمن ۱۳۸٩
» قافله عشق :: ٥ بهمن ۱۳۸٩
» آبی تر از عشق :: ٤ بهمن ۱۳۸٩
» من یه دخترم :: ٤ بهمن ۱۳۸٩
» دختر فداکار :: ۱ بهمن ۱۳۸٩
» امید :: ٢٩ دی ۱۳۸٩
» لیوان شیر :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» مداد جادویی :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» خدایا شکر :: ٢٧ دی ۱۳۸٩
» گل صداقت :: ٢٧ دی ۱۳۸٩
» قربانی :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
» شرمنده ساعت چند :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
» شک نکن :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
» کوچه باغ خاطره :: ٢٦ دی ۱۳۸٩
درباره وبلاگ

پسر حضرت دریا ! دل مارا دریاب/ ما یتیمیم و اسیریم و فقیر ای باران/ کربلا قسمت چشمان عطش خیزم کن/ تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران
مجنون
 
امکانات وب